Følg situasjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I en flomsituasjon kan du få informasjon og følge beredskapen på nettsidene til NVE

Interaktive flomsonekart for Mjøsa

Den interaktive kartløsningen viser dagens vannstand og kjente flomsoner for Mjøsa. Den viser også bebyggelsen i strandsonen i 3D.  

Flomsonekart for Brumunddal

Flomsonekart for Jessnes

Flomsonekart for Tingnes

Flomsonekart for Moelv

 

imjosa.no

På nettstedet imjosa.no kan du sjekke vannstanden i Mjøsa fra time til time.

Utvis forsiktighet

Vi vil oppfordre publikum til å utvise forsiktighet når man ferdes i nærheten av elvene og i flomutsatte områder. Ingen bør ferdes ved elvebredder, på bruer, ved vann eller på andre steder der det kan oppstå farlige situasjoner grunnet flom. 

Grunneiers ansvar

Dersom du har eiendom i flomutsatte områder, oppfordres det til å ta de nødvendige forhåndsregler, sikre løse eiendeler og rydde kjellere for ting som kan ta skade av flomvannet. 

Husk å sikre egen eiendom og se etter vannveier, bekkeløp og liknende for å forhindre innlekking av vann i hus og installasjoner. 

Ved behov for drikkevann

I en flomsituasjon kan de som har behov for å hente drikkevann til bruk i husholdningen, ta kontakt med teknisk drift på telefon 975 52 375 på dagtid eller ring kommunal teknisk vakt på telefonnummer 975 52 350 på kveldstid og helg.

Sikkerhverdag.no – Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende flom eller flomsikring, kan du mellom kl. 08.00 og 15.00 kontakte kommunens servicesenter på telefon 62 33 50 00. Etter åpningstid kan du ringe teknisk drifts vakttelefon på tlf. 975 52 350.