Flomsonekart og vannstand i Mjøsa

Følg situasjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I en flomsituasjon kan du få informasjon og følge beredskapen på nettsidene til NVE

Utvis forsiktighet

Vi vil oppfordre publikum til å utvise forsiktighet når man ferdes i nærheten av elvene og i flomutsatte områder. Ingen bør ferdes ved elvebredder, på bruer, ved vann eller på andre steder der det kan oppstå farlige situasjoner grunnet flom. 

Grunneiers ansvar

Dersom du har eiendom i flomutsatte områder, oppfordres det til å ta de nødvendige forhåndsregler, sikre løse eiendeler og rydde kjellere for ting som kan ta skade av flomvannet. 

Det er grunneieres ansvar å se etter vannveier, bekkeløp og liknende for å forhindre innlekking av vann i hus og installasjoner. 

Sandsekker

Onsdag 2. juni vil teknisk drift kjøre ut sand og sandsekker som beboerne i flomutsatte områder kan benytte til å flomsikre egne eiendommer.

Sandsekkene vil kunne hentes på følgende steder:

  • På Jessnes, parkeringsplassen ved badeplassen.
  • På Granerudjordet

Henteplasser for drikkevann

Ved flom er det fare for at de private vannforsyningene som tar vann direkte fra Mjøsa kan få inn mer forurenset vann enn normalt. Det er derfor etablert tre hentepunkter i kommunen hvor det kan hentes rent drikkevann på kanner.

Her kan du hente vann

  • Brumunddal – Strandsagvegen 3
  • Nes – Nes Vannverk
  • Moelv – Moelv vannverk

For øvrig kan vann hentes fra kommunens tappepunkter for de som har utstyr for fylling av vann på tanker.

Tappepunktene vil være tilgjengelige fra uke 26.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende flom eller flomsikring, kan du mellom kl. 08.00 og 15.00 kontakte kommunens servicesenter på telefon 62 33 50 00. Etter åpningstid kan du ringe teknisk drifts vakttelefon på tlf. 975 52 350.