Sommerskolen i Ringsaker er et gratis aktivitetstilbud til alle skoleelever som avslutter 3. - 10. trinn i Ringsaker. Sommerskolen gjennomføres i ukene 26, 31 og 32, fra 09.00 til 15.00. 

– Det er nå fjerde året på rad som Sommerskolen gjennomføres i Ringsaker og det er allerede stor interesse for tilbudet. Dette noe vi absolutt ønsker å prioritere i Ringsaker også i sommer. Vi vil at barn og unge skal få gode sommeropplevelser sammen med andre og ha det morsomt, samtidig som de lærer noe nytt, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Varierte aktiviteter

– Med erfaringer fra sommerskoletilbud fra tidligere, er vi nå godt i gang med utvikling og planlegging av årets sommerskole. Målet er at tilbudet skal nå bredt ut, og vi har derfor valgt å opprettholde lokasjonene ved seks ulike skoler geografisk fordelt i kommunen. Gruppene vil bli delt inn etter alder, sier sommerskolekoordinator Anette Kjelsrud. 

Både Nes/Gaupen, Moelv, Brøttum, Fagerlund, Mørkved og Stavsberg blir såkalte baser. Det være stor bredde i innholdet, hvor både praktisk tilnærming, utforsking og samarbeid vil være sentralt. I tillegg vil sosiale og faglige aktiviteter kombineres med teambuilding, problemløsing og fysisk aktivitet. 

– Vi kommer til å ta i bruk både klasserommet, skolegården, nærmiljø og andre aktuelle læringsarenaer. Vi gleder oss til å introdusere tilbudet for elevene, og har stor tro på at vi har tilby noe å tilby for de aller fleste, legger Kjelsrud til. 

Påmelding fra 22. mars og 12. april

Påmelding til Sommerskolen skjer digitalt med skjema fra kommunens nettside. 

– Påmeldingen til basetilbudet ved Sommerskolen åpner 22.mars, mens 12.april åpner vi for påmelding til kurs. Vi håper at mange har lyst til å melde seg på. Vi har stor tro på at dette vil bli en sosial arena som kan legge til rette for nye vennskap og morsomme aktiviteter, sier Kjelsrud. 

Stor suksess i å ansette studenter 

– Vi har få nye ansettelser for årets sommerskole. Mange av studentene har vært med på sommerskoletilbudet helt fra starten av. De opplever at en jobb på sommerskolen som meningsfull og lærerik – til og med som tidens sommerjobb. Vi skal skape positive erfaringer og gode sommeropplevelser. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i skolen, sier kommunalsjef Thorsrud.

– Vi oppfordrer alle barn og unge som ønsker spennende, sosiale og lærerike opplevelser i sommer om å melde seg på Sommerskolen, sier hun. 

Mer informasjon om årets sommerskoletilbud