Rovvilt

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobersvasjoner av fredet rovvilt meddeles rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet er avgjørende for tildeling av kvoter ved blant annet lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontaktene i din kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret.

Rovviltkontakter

  • Ringsaker: Olaf Tørudbakken, tlf. 950 31 065
  • Hamar, Løten, Stange: Rune Bjørnstad, tlf. 908 35 709
  • Rovviltkoordinator i Hedmark: Stein Arne Brendryen, tlf. 482 26 027

Hjortevilt

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdiene knyttet til hjortevilt, og er en viktig aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Kommunen skal:

  • Utarbeide målsettinger for forvaltninga av artene
  • Arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper på andre samfunnsinteresser
  • Fastsette minsteareal
  • Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • Ivareta jaktrettshavernes rettigheter

 

Fellingstall for hjortevilt i Ringsaker 2016

Elg    
 KalvUngdyrVoksenSum
Felte hanndyr6210366231
Felte hunndyr456565175
Sum107168131406
Tillatt felt   420
Fellingsprosent   96,7

 

Hjort    
 KalvUngdyrVoksenSum
Felte hanndyr0112
Felte hunndyr0 22
Sum0134
Tillatt felt   12
Fellingsprosent   33,3

 

Rådyr    
 KalvUngdyrVoksenSum
Felte hanndyr33696135
Felte hunndyr2773468
Sum6013130203
Tillatt felt   344
Fellingsprosent   59,0

 

Oppdaterte fellingstall vil komme når de foreligger for 2019.

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no

Fallvilt

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet                     02800 

Magnus Stenbrenden 482 63 003
Syver Amb               971 54 990
Aage Haave            900 57 210
Olaf Tørudbakken   950 31 065

For riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 406 48 213.
Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no