Rovvilt

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobersvasjoner av fredet rovvilt meddeles rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet er avgjørende for tildeling av kvoter ved blant annet lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontaktene i din kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret.

Rovviltkontakter

  • Ringsaker: Olaf Tørudbakken, tlf. 950 31 065
  • Hamar, Løten, Stange: Rune Bjørnstad, tlf. 908 35 709

Hjortevilt

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdiene knyttet til hjortevilt, og er en viktig aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Kommunen skal:

  • Utarbeide målsettinger for forvaltninga av artene
  • Arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper på andre samfunnsinteresser
  • Fastsette minsteareal
  • Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • Ivareta jaktrettshavernes rettigheter
     

Fellingstall for hjortevilt i Ringsaker 2022

             
             
 

Elg

         
   

Kalv

Ungdyr

Voksen

Sum

 
 

Felte hanndyr

41

69

56

166

 
 

Felte hunndyr

39

38

38

115

 
 

Sum

80

107

94

281

 
 

Tillatt felt

     

316

 
 

Fellingsprosent

   

88,9

 
             
             
 

Hjort

         
   

Kalv

Ungdyr

Voksen

Sum

 
 

Felte hanndyr

 

3

5

8

 
 

Felte hunndyr

1

 

2

3

 
 

Sum

1

3

7

11

 
 

Tillatt felt

     

24

 
 

Fellingsprosent

   

45,8

 
             
             
 

Rådyr

         
   

Kalv

Ungdyr

Voksen

Sum

 
 

Felte hanndyr

40

4

169

213

 
 

Felte hunndyr

40

 

58

98

 
 

Sum

80

4

227

311

 
 

Tillatt felt

     

445

 
 

Fellingsprosent

   

69,9

 
             

 

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no

Fallvilt

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet                     02800 

Magnus Stenbrenden 482 63 003
Syver Amb               971 54 990
Aage Haave            900 57 210
Olaf Tørudbakken   950 31 065

Fra 1. sept i år er det Dobloug Entreprenør AS som tar over ansvaret for fjerning av dødt vilt langs fylkesveger i Ringsaker. De kan nås på vakttelefon 900 72 239.

For E6 med ramper og kryss over E6 er det Risa som har ansvar for fjerning av dødt vilt fra Kolomoen til Moelv. Risa kan nås på vakttelefon 928 07 117.

Alternativt kan man ringe Vegtrafikksentralen på tlf 175. 

I enkelte tilfeller kan det også være behov for å komme i kontakt med teknisk drift i kommunen, hvis det gjelder kommunal vei. Det kan også være i forbindelse med sykkelstier som er bommet eller andre forhold. De kan nås på vaktnr. 975 52 350.

 

Landbrukskontorets kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 96942074, fso@ringsaker.kommune.no