I løpet året er rundt 250 deltakere innom på opplæring, fordelt på norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. Målet er inkludering med vekt på forberedelse til videre utdanning, arbeid og økonomisk selvstendighet.

Norskprøve for innvandrere, muntlig og skriftlig, foregår på tre nivåer: A1/A2, A2/B1 og B1/B2. Prøvene avholdes fire ganger i året. Påmelding til prøvene via Kompetanse Norge.

Det avholdes også statsborgerprøver og samfunnskunnskapsprøver flere ganger i året. Se nettsiden til Kompetanse Norge for dato og påmelding.

Logopedisenteret ligger også under Voksenpedagogisk senter. Se egen nettside.