Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Landbruksnemnda

Landbruksnemda er en politisk valgt nemnd med ansvar for forvaltningen av landbrukspolitikken på kommunalt nivå.

Valgstyret

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Klagenemnda

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndas møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er nabotvister, familietvister, økonomiske tvister og konflikter som følge av straffbar handling m.m. 

Ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre (UKS) er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Ringsaker.