Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, og er et  interkommunalt selskap. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner. Sirkula sørger for at avfall de ca. 40 000 hustandene på Hedmarken har blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Sirkula følger internasjonal og nasjonal politikk når det gjelder overordnet håndtering av avfallet.