sirkula.no kan du skrive inn sin adresse for å få opp sin egen tømmekalender. På nettsiden kan du også bestille varsling om tømming på SMS. Abonnentene kan også laste ned appen «Min Renovasjon» og få varsel om tømming i denne. Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av de digitale løsningene, kan du kontakte Sirkula for å få tilsendt tømmekalenderen tilsendt i posten. 

Nye tømmeruter fra 30. januar

Fra 30. januar vil det bli endringer i tømmerutene. Dette er nødvendig for å få en mer effektiv renovasjonsordning. Mange vil få andre tømmedager enn de har nå. I forbindelse med overgangen til nye ruter vil noen få et lengre opphold enn vanlig mellom to tømminger den første gangen, mens andre får kortere mellomrom enn vanlig. 

Rutene skal bli mer effektive og logiske. De nye rutene skal minske risikoen for manglende tømminger og for lange dager for renovatør. Rutene gir også bedre HMS, da det blir flere renovatører som betjener Ringsaker, som har lenger henteavstand.

Fram til 30. januar kan alle forholde seg til dagens tømmedager. 

Dersom du har spørsmål om de nye rutinene, kan du kontakte Sirkula.