I Ringsaker kommune legger over 300 registrerte lag og foreninger og uttallige privatpersoner ned nærmere 1.500 årsverk i frivillig innsats hvert år. 10 prosent av disse – 160 personer fra 60 lag og foreninger – møtte tirsdag kveld opp på Prøysenhuset for å markere avslutningen på Frivillighetens år 2022.

– Dere bidrar til omsorg og trygghet, kunnskap og fremtidstro, dere bidrar med aktiviteter for både bredde og for de som sikter mot toppen, sa ordfører Anita Ihle Steen i sin takketale til alle de frivillige.

«Dere er gull verdt!»

Kommunen hadde invitert frivilligheten for å oppsummere frivillighetsåret, samt jobbe fram framtidige møteplasser mellom kommune og frivillighet.

– Vi kan bli enda bedre i samarbeidet, og det må vi ta ansvar for sammen. Kommunen jobber med å bli en bedre tilrettelegger for at frivilligheten kan blomstre. Dere må gi oss tydelige tilbakemeldinger, sa ordføreren.

Hun fortalte at politikerne nå har bedt om en orienteringssak om frivillighetens rammebetingelser, støtteordninger og kommunale husleiebetingelser for å få en bedre oversikt og sikre likebehandling.

– Dere er gull verdt for kommunen - for innbyggerne, for den enkelte bygd, for byene våre, ja for oss alle 35.500. Kommunen som lokalsamfunn blir et morsommere, tryggere og mer inkluderende sted med det mangfold av frivillig innsats vi har.

Ubevisst frivillig innsats

Konstituert kultursjef Marthe Sørby trakk fram den ubevisste frivilligheten som mange i kommunen utfører: Dugnader, styreverv kakebaking, kjøring og annet arbeid man gjør for at en selv eller barna kan dyrke egen interesse.

– En kan velge å se på det som frivillighet eller noe som er viktig for totalsummen. Det er uansett del av det større fellesskapet, sa hun.

Beredskaparbeid

I kommunens beredskapsarbeid er frivilligheten en svært viktig brikke. Beredskapskoordinator Astrid Finneid takket kommunens frivillige organisasjoner for avgjørende kompetanse, utstyr og innsats. Blant annet deltok over 15 ulike foreninger i utdelingen ut hurtigtester under pandemien.

– Vi har frivillige lag og foreninger som stiller opp når det trengs, sa hun.

God folkehelse

Frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet ble også vektlagt denne kvelden. Ordføreren trakk fram alle møteplassene hvor innbyggerne får kjenne på trygghet, mestring og tilhørighet, og hun lurte på om løsningen på ensomhetsbølgen i samfunnet kanskje kunne ligge i salen på Prøysenhuset.

– Hvem ville ikke trives i lag med så hyggelige folk som dere, skape seg et nettverk, et tilbud å oppsøke, gjøre noe for andre, noen som savner deg hvis du en dag ikke møter opp.

Bjarte Holm, leder i Mjøsski, kom inn på det samme i sitt innlegg:

– Det er meningsfullt å jobbe for noe som er større enn oss selv.

Han oppfordret lag og foreninger til å jobbe for å få med flere yngre frivillige.

– Å være frivillig er god folkehelse. Selv går jeg på ski i stedet for til psykolog, sa han til humring fra salen. 

Nye møteplasser

Folkehelse- og frivillighetskoordinator Ingeborg Nordlund oppsummerte året fra kommunes ståsted, og trakk fram oppdatert nettside, abonnement på Tilskuddsportalen og ulike kurs som noen av kommunens bidrag inn i fjoråret.

– Hver gang vi gjør noe sammen styrkes samarbeidet mellom frivillig sektor og kommune. Så hva er deres behov for framtidige møteplasser med Ringsaker kommune? Dette skal vi kartlegge før vi går hjem i dag, sa Nordlund.

Hun ledet gruppearbeidet på tampen av kvelden hvor alle de frammøtte jobbet seg gjennom ulike spørsmål. Til sammen vil dette danne grunnlaget for en videre prosess for å komme fram til gode, framtidige møteplasser mellom frivillighet og kommune.

De frivillige selv trakk fram verdien av å snakke med hverandre.

– Vi har hatt god nytte av å snakke sammen på tvers av lag og foreninger, sa både Ann-Therese Nomerstad fra Nes Sportsklubb og Stig Allergodt fra Mjøsski.

Sammen med representanter fra Norsk Folkehjelp Moelv utgjorde de en av 17 arbeidsgrupper denne kvelden.

– Det er fint å få et ansikt på personer fra andre foreninger, sa Sile Simensen Plassen fra Nes Sportsklubb.

Mjøsskis leder mente kvelden hadde vært både koselig og nyttig.

– Dette må bli en årlig happening!