Igangsatt planarbeid

Bergvegen nord (uttalelsesfrist 25.2.2020)

Kvitsand Brøttum, endring (uttalelsesfrist 22.11.2019)

Gang- og sykkelveg, Storgata Moelv (uttalelsesfrist 18.11.2019)

E6, Moelv-Roterud (uttalelsesfrist 18.10.2019)

Børkelivegen gnr 31 bnr 13, Brumunddal (uttalelsesfrist 16.9.2019)

Områdeplan for Jessnes (uttalelsesfrist 13.7.2019)

Omregulering av Byhagan (uttalelsesfrist 16.5.2019)

Lunkelia med adkomstveger (uttalelsesfrist 2.6.2019)

Ny dagligvareforretning i Mesnali (uttalelsesfrist 30.4.2019)

Åsmarkvegen 13, Moelv (uttalelsesfrist 17.4.2019)

Storgata 78 til 46, Moelv (uttalelsesfrist 24.3.2019)

Stavsberg militærområde (uttalelsesfrist 25.1.2019)

Danseråsen (uttalelsesfrist 8.10.2018)

Gutubakken nord (uttalelsesfrist 21.9.2018)

FV92 Byflatvegen, Gang og sykkelveg, Bjørgevegen-Byflaten (uttalelsesfrist 12.10.2018)

Næringsutbygging tomt for vegserviceanlegg, E6 Brumunddal (uttalelsesfrist 10.8.2018)

Øverkvern nord (uttalelsesfrist 31.5.2018)

Røsethagan (uttalelsesfrist 18.5.2018)

Lund BR13 og BR14 (uttalelsesfrist 24.4.2018)

Kvartalet Øverbakkvegen - Nygata, Brumunddal (uttalelsesfrist 23.3.2018)

Løkendalsvegen (uttalelsesfrist 25.2.2018)

Massetak i Byhagan vest med planprogram (uttalelse/høringsfrist 9.9.2017)

FV 92 Ellevsætervegen (uttalelsesfrist 21.4.2017)

N4 Rudshøgda, planprogram (uttalelsesfrist 14.3.2017)

 

Offentlig ettersyn/høring av planforslag

Gruva, Moelv endring av plan (høringsfrist 14.12.2019)

FV.216 Næroset bru (høringsfrist 22.11.2019)

Bjørkhaugen, Mesnali (høringsfrist 19.10.2019)

Mjøsa ferie og fritidssenter (høringsfrist 19.10.2019)

Brumunddal sentrum nord (høringsfrist 1.5.2019)

Stenbekk, endring (høringsfrist 10.4.2018)

Brugata 1 og 3, endring (høringsfrist 23.3.2019)

Verven 2 (høringsfrist 23.3.2019)

Storgata nord, Moelv (høringsfrist 2.2.2019)

Skarpsno skole (høringsfrist 22.12.2018)

Tømten Fjelltak utvidelse (høringsfrist 2.2.2018)

Nylig vedtatte planer

Gang og sykkelveg langs Arnkvernvegen (vedtatt 20.11.2019)

Storåsen hyttefelt, endring gang- og sykkelveg (vedtatt 13.11.2019)

Kongelhol 2 (vedtatt 18.9.2019)

Jessnesstranda 54 (vedtatt 18.9.2019)

Marihøna, gårds og friluftsbarnehage (vedtatt 18.9.2019)

Kongsvegen 4 (vedtatt 11.9.2019)

Pellerviken Nord (vedtatt 19.6.2019)

E6 Arnkvern-Tjernli, kryssing av Dovrebanen (vedtatt 12.6.2019)

Besøkssenter Prøysen, endring (vedtatt 5.6.2019)

Myrvoll, Furnes. endring (vedtatt 22.5.2019)

Endring av gang- og sykkelveg, Gjerlu-Røset (vedtatt 22.5.2019)

Svarthaugen, Natrudstilen 10 (vedtatt 3.4.2019)

E6 Arnkvern-Tjernli, endring Arnkvernkrysset (vedtatt 13.3.2019)

Ringsaker handelspark, endring kryss FV.66 (vedtatt 7.3.2019)

Birkebeinerbakken øst  (vedtatt 7.3.2019)

Almslia Brøttum, endring (vedtatt 27.3.2019) 

Næringsbygg Strandvegen 12 med sykkeltiltak (vedtatt 23.1.2019)

Brumunddal sentrum endring, sykkeltilrettelegging Nils amblis veg mm. (vedtatt 5.12.2018) 

Slåttsveen, endring (vedtatt 7.11.2018)

Brumunddal sentrum, endring Badstuvegen 1 og 3 (vedtatt 3.10.2018)

Næroset sentrum 3 (vedtatt 3.10.2018)

Gutubakken sør, endring (vedtatt 12.9.2018)

Rudshøgda sør (vedtatt 5.9.2018)

FV2 Gang og sykkelveg, Gutubakken-Rømåsbommen (vedtatt 5.9.2018)

Birkebeinerløypas kryssing av Nordsetervegen (vedtatt 13.6.2018)

Lauvlia, endring (vedtatt 23.5.2018)

Ringsaker handelspark, endring internveg (vedtatt 25.4.2018)

Ikea handelspark nord, endring (vedtatt 11.4.2018)

Kroksjølia (vedtatt 7.3.2018)

Damhagen 2 (vedtatt 7.2.2018)

Kval 4 (vedtatt 7.2.2018)

Gaupen del 2 (vedtatt 7.2.2018)

Strand-Pellerviken, endring (vedtatt 31.1.2018)

Amlisberget skianlegg (vedtatt 20.12.2017)

FV84 Furnesvegen, Mørkvedvegen til Nordåsvegen (vedtatt 6.12.2017)

Industrigata 8, endring av plan (vedtatt 6.12.2017)

E6, Moelvkrysset (vedtatt 22.11.2017)

Berger Langmoens veg 6, endring av plan (vedtatt 22.11.2017)

E6 Tjernli-Botsenden, Endring Strandsagvegen (vedtatt 25.10.2017)

Jessnes B8 (vedtatt 18.10.2017)

Brumunddal sørvest (vedtatt 13.9.2017)

Svarthaugen vest (vedtatt 13.9.2017)

Industrigata 20 (vedtatt 13.9.2017)

Moelv vannverk (vedtatt 13.9.2017)

Fjølstadmarka, mindre endring B3 mm (vedtatt 23.8.2017)

Bilbyen Nydal, mindre endring (vedtatt 21.6.2017)

Tingnes tettsted (vedtatt 14.6.2017)

E6 Tjernli-Botsenden, Brumunddalskrysset (vedtatt 14.6.2017)

Stavsjø sentrum 1 (vedtatt 31.5.2017)

Sjusjøvangen (vedtatt 31.5.2017)

Moelv sentrum, kvartalet Åsmarkvegen- Storgata- Møllergata (vedtatt 31.5.2017)

Skolevegen 13, Moelv (vedtatt 19.4.2017)

Garverbakken, Moelv (vedtatt 7.3.2017)

Myrvold (vedtatt 7.3.2017)

Slåttsveen B15, mindre endring (vedtatt 15.2.2017)

Verven-Pardis, mindre endring (vedtatt 8.2.2017)

Lund søndre 2 (vedtatt 1.2.2017)

Næroset sentrum 1, mindre endring (vedtatt 18.1.2017)