Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Endringer etter forenklet prosess, reguleringsplanene for E6 Arnkvern - Tjernli, E6 Tjernli - Botsenden, og E6 Botsenden - Moelv. Orientering om vedtak

Planutvalget har i møte 13.11.2019, sak 076/19 vedtatt endring etter forenklet prosess av reguleringsplanene for E6 Arnkvern – Tjernli, E6 Tjernli – Botsenden og E6 Botsenden – Moelv. Veidekke Entreprenør AS er i gang med bygging av E6 parsellene fra Arnkvern til Moelv. I forbindelse med byggprosjekteringen er det avdekket behov for mindre justeringer av reguleringsplanene på grunn av tekniske og naturgitte forhold. Klagefrist 13. desember 2019.

Reguleringsplan for Ringsaker handelspark, endring etter forenklet prosess. Orientering om vedtak

Planutvalget har i møte 13.11.2019, sak 078/19 vedtatt endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for Ringsaker handelspark. Ringsaker Handelspark AS ønsket å omregulere område BKB1 slik at det kan etableres ladestasjon og et tilbud om matservering/vegservice. Det ble også søkt om endringer på tilliggende område mot E6 og endring av arealstørrelse pr. parkeringsplass. Klagefrist 13. desember 2019.

Reguleringsplan for E6 Arnkvern - Tjernli, endring etter forenklet prosess ved Nydal Handelspark Nord. Orientering om vedtak

Planutvalget har i møte 13.11.2019, sak 077/19 vedtatt endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for E6 Arnkvern – Tjernli ved Nydal mot Ikea Handelspark Nord. Langs E6 mot handelsparken er det regulert en ca. 450 lang voll med høyde på 4 m, som reduseres til 3 m høyde langs nordgående avkjøringsrampe til etablert rundkjøring. I sørenden av vollen, på en 150 m lang strekning, redusere vollens høyde fra 4 m til 1,5 m. Klagefrist 13. desember 2019.