Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Forslag reguleringsplan fv. 227 Bjørgedalsvegen i Ringsaker

Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 227 Bjørgedalsvegen på strekningen Kylstad skole-Gjerluvegen. Planforslaget sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§§ 3-7 og 12-10.

Høringsfrist er 22. desember 2021.

Varsel om oppstart av endring av detaljplan for Vinju hytteområde, samt varsel om oppstart av utbyggingsavtale

Tinde Utvikling AS ønsker å endre reguleringsplan for Vinju hytteområde. Det varsles samtidig oppstart av utbyggingsavtale jfr PBL, kap 17.  Hensikten er å øke antall hytter fra 60 til 70-75, justere adkomstveger og endre lokalisering av småbåthavn, badestrand og leke- og aktivitetsområder i strandsonen. Planområde, varslingsbrev og andre saksdokumenter kan ses på Arealplaner.no. Innspill til planarbeidet sendes til Olav Talle, innen 3.12.2021.