Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Detaljregulering for Skarpsno skole er vedtatt

Reguleringsplan Skarpsno skole ble vedtatt av kommunen 12. februar 2020, sak 007/20. Den tidligere skolen er regulert til boligområde, konsentrert småhusbebyggelse. Klagefrist 18 mars 2020. 

Reguleringsendring for tunet på Lund søndre

Endringsforslaget gjelder gårdstunet som er regulert  med hensynssone for  bevaring. Bevaringsformålet opprettholdes og eier ønsker å innpasse en ny bolig i det bevaringsverdige bygningsmiljøet.  Uttalefrist 20. mars 2020.