Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Detaljregulering Sjusjøstallen og områderegulering øst for Sjusjøen – høring og offentlig ettersyn

Planutvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Sjusjøstallen og områderegulering øst for Sjusjøvegen ut til offentlig ettersyn. Grunneier Phil AS la frem privat planinitiativ for utarbeidelse av detaljregulering av Sjusjøstallen, og i den forbindelse så kommunen behov for at tilstøtende natur-, kultur- og friluftsområder ble sikret og ivaretatt. Det er derfor gjennomført en parallell prosess med detaljregulering for Sjusjøstallen og områderegulering for omkringliggende areal. Høringsfrist er 2. september 2024.

Hagen, Kommerstadvegen, planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Planen skal avklare rammer for bruk av eiendommen til anleggsgartnervirksomhet med boliger/innkvartering. Frist for innspill til planarbeidet er 2. september 2024. 

Mjøssykehuset - fastsatt planprogram

 Planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med reguleringsplan skal legges opp inkludert framdriftsplan, konsekvensutredning og hvilke alternativer som skal utredes.