Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Øverkvern B8, endring av reguleringsplan – høring og offentlig ettersyn

Planutvalget har vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Øverkvern B8 ut til offentlig ettersyn, og høring. Det er gjort endringer av planen for økt utnyttelse innenfor gjenstående byggeområder og sikring av overvannshåndtering. Høringsfrist er 5. november 2023.

Kval 4, Furnes – endring av reguleringsplan

Det er vedtatt endring av reguleringsplanen for Kval 4 med hjemmel i Ringsaker kommune sitt delegeringsreglement. Det er innført forbud mot etablering av pukkskråninger og det er stilt krav om etablering av gjerde eller hekk som avgrensning mellom boligtomter og friområder. Klagefrist 29. september 2023.

Myrvoll 2 - varsel om oppstart av planarbeid

På vegne av Høsbjørveien 2 Eiendom AS varsler Asplan Viak AS oppstart av planarbeid for Myrvoll 2. Planområdet ligger inntil Furnesvegen i krysset Furnesvegen/Høsbjørvegen, sør for Kval. Innspillsfrist er 28. august 2023.