Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Pellerviken nord - utfylling av områderegulering er vedtatt

Dette gjelder adkomstveg, kryssplassering i fv.84 Ringsakervegen og mer detaljerte byggegrenser mm for et område som skal bygges ut med næringsbebyggelse. Området ligger mellom Dovrebanen og  Ringsakervegen, mellom tettbebyggelsen og Skanselva. Klagefrist 17. juli 2019.