Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Reguleringsendring for tunet på Lund søndre

Endringsforslaget gjelder gårdstunet som er regulert  med hensynssone for  bevaring. Bevaringsformålet opprettholdes og eier ønsker å innpasse en ny bolig i det bevaringsverdige bygningsmiljøet.  Uttalefrist 20. mars 2020.