Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Kunngjøringer - Arealplan

Informasjon og uttalelsesfrister

Reguleringsplan for Bjørkhaugen i Mesnali til offentlig ettersyn

Planforslaget omfatter regulering av eksisterende hytter og areal for nye hyttetomter på eiendommen Bjørkhaugen Nordre, ca 3,5 km øst for Mesnali langs Sør-Mesna. Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 7.september til 19.oktober 2019.

Stenbekk - Rosenlundvegen - endring av reguleringsplan

Det fremmes forslag om endring av reguleringsplan for et område på Stenbekk, ved Furnesvegen fv84 sør for Brumunddal.  Dette er 2. gangs høring av et endringsforslag. Edringene gjelder primært prinsipp for framtidig avkjørselssanering langs Furnesvegen og ferdselsårer internt i boligområdet. Frist for uttalelse er 10. april 2019.