Skolens ledelse

KONSTITUERT SKOLELEDER:
Bodil Ellefsæter
900 89 052
bel@ringsaker.kommune.no
 
SKOLELEDER
Steinar Ulven
995 89 345
sul@ringsaker.kommune.no
 
KONSTITUERT ASSISTERENDE SKOLELEDER MOELV SKOLE:
Monica Rothli
404 34 415
monica.rothli@ringsaker.kommune.no
 
ASSISTERENDE SKOLELEDER FOSSEN SKOLE:
Agnes Amb Groseth
940 17 319
aag@ringsaker.kommune.no
 
 
 

 

Skolefritidsordning/Aktivitetsskole

SFO-LEDER MOELV:
Kari Hornæss

40 43 44 30

kari.hornness@ringsaker.kommune.no

SFO ARBEIDSLEDER FOSSEN:
henvendelser rettes til assisterende skoleleder Agnes Amb Groseth

404 34 410

aag@ringsaker.kommune.no

 

 

 

 

MERKANTILT PERSONALE

 MERKANTILT PERSONALE MOELV OG FOSSEN:
 Mette Løkken
 mette.lokken@ringsaker.kommune.no

Sissel Jevne

 

IKT

PERSONALE

MOELV SKOLE
LÆRERE: 
Gerd Kulsvehagen
Nina Kristiansen   
Helga Storlien
Mette Sandbekk
Synøve Årskog
Egil Marken                             
Heidi Molstadengen
Linn Lundberg
Anne Line Bakken
Magnus Lundberg
Marit Øvergaard
Liv Agnes Eriksen
Elise Schiøtz
Mette Kristiansen
Even K. Bjørke
Daniel Fauchald 
Janina K. Hermanrud
Ingvild Larsen
Linda Høgset
Nataliya Holovan
Britt Mikkelsen
Bente Hagen
Tore Gustavsen
Stig Heggelund
Eli Skarpjordet
Caritha Grønvold 
Maren Snekkerlien 
Hanne Maren Aasen 
Marianne Grønland
Åse Irene Haga
Marius Kjeldsrud
Mina Haugom Øverlien 
Magne Lind
Liv Berit Mauseth 
Sølvi Irene Moe
Marianne Nilsson
Alexandra Løvbak                             
Lisbet Nordengen                                
Ann Kristin Baardseth                         
Maren Haugen 
Malin Kristiansen
Ingrid Andrea Ødegård Bjerke
Inger Marie Kleppan (perm)

 
BARNEVEILEDERE: 
Liv Elvsveen
Anita Aspelund 
Britt Amundsen
Hilde Nordland
Marit L. Aaseth
Ida Hemma Sørli
Annette Eng
Hilde Dalseth 
Ellen Brukstuen
Daphne Eling
Raymond Engen
Kine Engen  
Eirik Dybdal Rønning
Rania Alshehaza                                 

FOSSEN SKOLE
 LÆRERE: 
Emma Kristine Sterud
Thomas Vebjørnson 
Elisabeth Stordahl
Turid Lien
Siw Hagelund
Herborg Christensen
Hanne Løvberg
 
 
BARNEVEILEDERE:  
Mette Elisabeth S. Sylling
Karin Iren Mæhlum
Raymond Engen
Kine Engen