FAU 2019/2020

FAU Moelv skole:

Leder:                Camilla Schjetne             camilla_schjetne@hotmail.no                 41245280

Nestleder:         Trine Havik                       trine_hagevik@hotmail.com                    93828996       

   

1.

 

FAU

Maren M. Mettesdatter Skar

Lars Petter Schjerpen

Tom Sørum

2.

FAU

Amund Behrns

Marit Brandsnes

Linda Ness

 

3.

 

FAU

Kari Anne Bergundhaugen

Kjersti Bjørnsrud Klufthagen

Maren Ensby Teslo

4.

 

 

FAU

 

Hege Iren Heggelund

Ranveig Tufte

Kjersti Holum-Jakobsen

5.

 

FAU

Kari Anne Bergundhaugen

Ingar Ørum

Erik Nytrøen

6.

FAU

Tone Thingstad Sæther

Silje Østby Jystad

Irene Skåden Grothe

 

7.

 

FAU

Gunn Berit Sagen

Lise Fauskerud Lundsten

Anita Eriksfallet

  

FAU Fossen skole:

Leder:                   Jon Holmestad                jon.holmestad@gmail.com                       99706870             

1.

FAU

Elisabeth Haukåssveen

Jon Holmestad

2.

FAU

Kristin Johnsen

Silje Myromslien

3.

FAU

Lena Ulven

Andreas Solbakken Barli

Raymond Park Lyseng

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU).

Dette er det øverste rådsorganet ved skolen og har denne sammensetningen: To foreldrerepresentanter, to lærere, to fra Ringsaker kommune – hvorav rektor er den ene, en fra andre tilsatte og to elever ( - der det er aktuelt for saken ). Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Elevene skal ikke være til stede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt. 

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

 

 

Skolemiljøutvalg

SKOLEMILJØUTVALG

Opplæringsloven krever at alle offentlige grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtakskompetanse. I grunnskolen skal elever og foreldre utgjøre flertallet i utvalget. Lovebestemmelsene åpner for at skoleeier kan bestemme at samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget blir ett og samme organ. Det har vi valgt å gjøre. Dersom skolemiljøutvalget behandler taushetsbelagte saker, skal ikke elever i grunnskolealder være tilstede. Når elevrepresentantene fratrer som følge av at det blir behandlet taushetsbelagte saker, kan foreldrerepresentantene gis dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av stemmene til elevrepresentantene.

Foreldrene har ansvaret for

FORELDRENE HAR ANSVAR FOR:

VED MOELV GJELDER FØLGENDE:

1. trinn: Skøytebanen, underholdning og opprydding på "Sommer på Mo"

2. trinn: Loddsalg "Sommer på Mo" og kakebaking 17. mai

3. trinn  

4. trinn  Nissefest

5. trinn  Foreldrene har 17. mai arrangementet hvert år.

6. trinn  TV-aksjonen 20.10.2019 og servering på 7.trinnsavslutningen 16. juni 2020

7. trinn  Underholdning på 7.trinnsavslutningen 16. juni 2020

 

VED FOSSEN GJELDER FØLGENDE: 

2. trinn  Foreldrene har ansvaret for juletrefesten.

3. trinn  Ansvar for sommerfesten.

4. trinn  Bake kake til salg på 17. mai.

FAU ved Fossen har blant annet ansvar for å ordne med og kjøre ned fanene til 17. mai