Dersom det er ønskelig å få godkjent nye innmarksbeitearealer før søknad om produksjonstilskudd 15. oktober, bør landbrukskontoret ha mottatt innmelding innen den 20. juni. Hvis innmarksbeitearealet blir godkjent kan en søke om produksjonstilskudd for innmarksbeite samme år.

For innmelding og befaring, kontakt Andreas Karlsen, tlf 95 84 51 40 /epost kaa@ringsaker.kommune.no, eller Sigrun Sigurjonsdottir, tlf 96 94 20 80 /epost sisi@ringsaker.kommune.no.

Det bør også nevnes at det er fortsatt foryngelsesplikt på arealer som benyttes til utmarksbeiter. Skogeier er forpliktet til å forynge avvirket areal senest 3 år etter hogst.

Innmeldingsskjema finner du her.