Aldri har så mange levd uten å være direkte truet av krig. Hvorfor er verden i dag så fredelig? Aldri har så mange hatt en overbevisning om at omfanget av væpnet konflikt blir stadig verre. Hvorfor er vi så dårlige til å verdsette at verden har blitt fredeligere, og hvilke konsekvenser kan det ha? Harpviken vil se på utviklingstrekk når det gjelder fred og konflikt, og diskutere forskjellige forklaringer på den positive utviklingen. Han vil også se på den utbredte oppfatningen om av verden aldri har vært et farligere sted, for så å peke på mulige konsekvenser fremover.
Kristian Berg Harpviken er forsker ved PRIO, og har tidligere vært direktør der.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi som en del av prosjektet "Dette har dere ikke fortalt meg". Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Torsdag 5. mars klokka 19:00.