Meråpent:

Mandag til fredag klokka 16:00 til 22:00
Lørdag klokka 15:00 til 22:00
Søndag klokka 10:00 til 22:00

Bemannet åpningstid:

Mandag til fredag klokka 10:00 til 16:00
Lørdag klokka 10:00 til 15:00

Hva er meråpent bibliotek?

Et meråpent bibliotek gir deg tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid.

På meråpent bibliotek kan du:

 • Lese aviser og tidsskrifter.
 • Bruke leseplassene til gruppearbeid og studier.
 • Bruke PC-ene. Det er ikke mulig å ta utskrifter.
 • Levere ved å legge bøkene i innleveringsboksen. Biblioteket tar de inn i systemet. 
 • Låne ved å bruke selvbetjeningsautomaten.  Du skanner lånekortet ditt og følger instruksene på skjermen.
 • Hente bestilt materiale. Har du fått beskjed om å hente bestilt materiale har du et hentenummer. Alt som skal hentes står i nummert rekkefølge på egen tralle. Før du går må du huske å registrere det du låner i automaten.

 

Viktig informasjon for deg som vil benytte deg av tilbudet

 • Et meråpent bibliotek er bygget på tillit mellom alle som bruker det.  Det er viktig at alle følger bibliotekets ordensregler og viser hensyn til andre.
 • Tilbudet gjelder alle over 18 år. Barn har bare adgang i følge med voksne.
 • Du må ha gyldig lånekort og pinkode, og skrive under på vår meråpent-avtale.
 • Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren ved inngangsdøren og taste din pinkode.
 • Bibliotekets lokaler er video-overvåket. Video-overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr. Når du er i biblioteket er utgangsdøren låst.
 • Før biblioteket stenger gir vi beskjed over høyttaleranlegget. Du må være ute av biblioteket før klokka 22.00, da aktiviseres innbruddsalarmen.
 • Hold orden, rydd etter deg og ta vare på biblioteket vårt!  Hærverk anmeldes til politiet og misbruk kan føre til utestengelse.