Barnetimer

Åpen barnetime for barn mellom tre og seks år på onsdager. Vi tar gjerne imot skoleklasser, men vil helst ha beskjed på forhånd om dette. Ta kontakt med ansvarlig for barnetimene der du bor hvis du lurer på noe.

Moelv: Kontakt Linda Terese Antonsen på e-post
Brumunddal: Kontakt Linda Brandal på e-post
 

For barnehager

Bokkasser
Bokkasser kan bestilles ut fra bestemte temaer eller være et utvalg billedbøker. Kassene kan beholdes i åtte uker.

Bokpakker og barnehagebibliotek
I en barnehage får barna bokpakker fra biblioteket hver 6. uke. Barnehagebibliotek med bøker til hjemlån er etablert i seks barnehager.

Bokprat
Vi kan komme på foreldremøter og personalmøter for å orientere om bøker og leselyst. 

Barnetimer
Barnehagene er velkomne til bibliotekets barnetimer hver onsdag kl. 10.00 i vinterhalvåret i Brumunddal og Moelv.

Barnehageprosjekt
I "Fra Villa Villekulla til Katthult"  ble 18 barnehager høsten 2015, kjent med Astrid Lindgrens og hennes forfatterskap. Biblioteket holdt fortellerstund to ganger for barnehagene. Der fikk barna høre om forfatteren og bøkene hennes. To musikere var på to besøk i alle barnehagene, og slik lærte barna noen av Astrid Lindgrens sanger. Avslutningen på det hele var en stor konsert på Prøysenhuset for alle barna og deres foreldre. Prosjektet finansieres og gjennomføres av Ringsaker kommune, kultur. I 2014 lærte barnehagebarna Alf Prøysens sanger. Prosjektet fortsatte med Geirr Lystrups forfatterskap i 2018, en ny runde med Prøysen-sanger i 2019 og i 2020 var Astrid Lindgren sitt forfatterskap i fokus. Pandemien satte sitt preg på prosjektet i 2020 og 2021, men våren 2022 kunne barnehagebarna møte sangere og bibliotekarer og ha stor forestilling på Prøysenhuset. Prosjektet fortsetter med folkeeventyr og folkeviser våren 2023.

 

For skoler

Klassebesøk
Alle klasser er velkomne til biblioteket. Klassebesøkene kan inneholde bokprat, omvisning og selvfølgelig lån. Alle 1. trinns elever inviteres til biblioteket, eller får besøk på sin skole. Elevene får lånekort og biblioteknett. 8. trinn får også en spesiell invitasjon, slik at elevene kan gjenoppdage biblioteket.

Bokkasser
Bokkasser kan bestilles ut fra emner, klassetrinn og leseferdighet. Kassene kan beholdes i åtte uker.

Bokprat
Vi kan  komme på foreldremøter og på klassebesøk for å fortelle om bøker.
Kontakt Linda Brandal (Brumunddal) på tlf. 62 33 64 92 eller på e-post linda.brandal@ringsaker.kommune.no.
Kontakt Linda Terese Antonsen (Moelv) på tlf. 62 33 64 83 eller på e-post linda.terese.antonsen@ringsaker.kommune.no.

Sommerles
Leselystkampanjen "Sommerles" arrangeres hvert år. Kommunens 4. trinns elever får besøk fra biblioteket med informasjon om kampanjen, bokprat og kasse med bøker.

Skolebibliotekveileder
Biblioteket har egen skolebibliotekveileder Yngvill Sandnes, hun treffes på tlf. 940 14 438 eller på e-post yngvill.sandnes@ringsaker.kommune.no. Hun gir bibliotekfaglige råd til skolebibliotekene. Hun bidrar også i lesestimuleringsarbeidet og holder foredrag om lesing og barnelitteratur. 
Kommunen har utarbeidet en plan for skolebibliotekene: Skolebibliotekplan for Ringsaker kommune

Litteraturuke
Hver vår i uke 12 arrangerer biblioteket litteraturuke i samarbeid med kommunens skoler. Midler fra Den kulturelle skolesekken benyttes til å lage møter mellom profesjonell kunst og elever. Forfatterbesøk, illustratører som arbeider i klasserommene, tegneserieverksteder og skrivekurs er blant tilbudene.