Dag Hareide: Er våpnene farligere enn fienden?
Cybervåpen, syntetisk biologiske våpen og drapsroboter med kunstig intelligens. Hva betyr det for framtidens kriger, og hvordan kan vi kontrollere et begynnende våpenkappløp? Dag Hareide er organisasjonsmann, forfatter og tidligere rektor på  Nansenskolen. 

Henrik Syse: Forsvar mot ekstremisme
Krefter som ønsker å skape eller styrke konflikt, kan bruke nye teknologier i grenselandet mellom våpen og data til å undergrave demokratiet . Hva er en krig når vi knapt vet hvem som angriper? Hvordan forsvarer vi oss?  Henrik Syse er filosof, forsker ved PRIO, professor II ved Bjørknes  Høyskole  og forfatter.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi som en del av prosjektet "Dette har dere ikke fortalt meg". Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid. Lørdag 21. mars klokka 15:00 til 17:30. 

Arrangeres som en del av Litteraturuka 2020.