Ronald Fangen (1895-1946) var en markant norsk forfatter, debattant, kritiker og redaktør. Han var først ute blant norske forfattere i kampen mot den framvoksende nazisme på 30-tallet, og var også den første forfatter som ble fengslet under krigen, i oktober 1940. Siden midt på 30-tallet bodde han på Ring, og han ble gravlagt ved Ringsaker kirke i 1946.

Hans 125-årsdag vil bli markert lørdag 25.april med et seminar på Tingvang, bekransning av hans grav ved ordfører Anita Ihle Steen, og en påfølgende konsert i Ringsaker kirke,

På seminaret vil professor Jan Inge Sørbø ha to foredrag, om Ronald Fangens livskamp (‘Avgrunn eller Gudsrike’), og om Fangens aktualitet (‘Idol og ideologiar’). Katrine Fangen, sosiologiprofessor og oldebarn, vil ta for seg ‘Fangens menneskesyn og kritikk av den fremvoksende fascisme på 1930-tallet – med et sideblikk til dagens høyreekstremisme’. Fhv domprost Nils Kr. Lie vil fortelle om ‘Ronald Fangen og Ringsaker’.

125-årsmarkeringen er et samarbeid mellom Ringsaker kirkeakademi, Ringsaker bibliotek, Ringsaker kirkes venner, Ringsaker historielag og Ringsaker kirkes musikkutvalg.
Seminaret er en del av prosjektet "Dette har dere ikke fortalt meg" og er støttet av Fritt Ord. 

Seminaravgift, inklusive middag og kaffe kroner 500,-. Påmelding til post.ringsaker@kriken.no innen 17. april. 

Sted: Tingvang
Tid: Lørdag 25.april kl 13.00-17.30