Fosterdiagnostikk og dødshjelp reiser spørsmål om individets rett til selvbestemmelse og hvilke grenser samfunnet bør sette for denne. Morten Magelssen vil innlede til diskusjon med å legge et medisinsk faktagrunnlag og peke på sentrale etiske argumenter i disse to debattene.
Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. 
Arrangeres i samarbeid med Ringsaker Kirkeakademi som en del av Forskningsdagene.