Hvordan holde hukommelsen vedlike og redusere risikoen for demens?
Lege og spesialist i allmenn-medisin Bjørn Lichtwarck snakker om hva som skjer ved utvikling av demens og hvordan det kan behandles. Lichtwarck  har en doktorgrad om utredning og behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Han er spesiallege og forsker ved alderspsykiatrisk avdeling ved  Sykehuset Innlandet.

Arrangeres i samarbeid med Brumunddal Sanitetsforening som en del av Forskningsdagene.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Mandag 21. september klokka 19:00 

Vi følger reglene som gjelder for smittevern knyttet til Korona-situasjonen. Vi tar hensyn til hvor mange det kan være i publikum og avstanden mellom hver enkelt.