Foredraget er et streiftog gjennom Hovinsholm I. Et blad i Norges historie,  det første av tre bind om emnet;  hvordan og hvorfor boka ble til. Her  handler det om førhistorisk tid, om småkonger og kampen mellom konge og kirke på Opplandene, om adel og frie bønder på Hovinsholm. Dette er forspillet til forfatterens hovedanliggende, som er jorddyrkerne Halvor og Jacob Hoels pionervirksomhet i bøndenes kamp mot embetsveldet i og utenfor Stortinget i årene 1818 til 1833. Ikke minst handler det om justismordet på Halvor Hoel i 1826. 

Ane Hoel er født og oppvokst på Hovinsholm. Hun er høgskolelektor med fagene historie og norsk litteratur. Forfatteren har brukt 7 ½ år på denne første boka.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Lørdag 5. september klokka 15:00 

Vi følger reglene som gjelder for smittevern knyttet til Korona-situasjonen. Vi tar hensyn til hvor mange det kan være i publikum og avstanden mellom hver enkelt.