NAVN TITTEL E-POSTADRESSE TELEFON
Aspeland, Astrid PP-rådgiver asp@ringsaker.kommune.no 459 73 850
Barli, Berit Sørlien PP-rådgiver bsb@ringsaker.kommune.no 458 79 450
Bech, Henning PP-rådgiver hbc@ringsaker.kommune.no 458 79 451
Berg, Kari Ingeborg Førskolelærer Familiens hus kib@ringsaker.kommune.no 459 79 885
Brenden, Jan Magne PP-rådgiver jmb@ringsaker.kommune.no 459 79 886
Bø, Kari PP-rådgiver Læringsmiljøteamet kboe@ringsaker.kommune.no 902 97 625
Ekholdt, Heidi Konsulent (merkantil) heek@ringsaker.kommune.no 459 73 898
Fauske, Turid Leder tfa@ringsaker.kommune.no 412 06 671
Frogner, Berit PP-rådgiver befr@ringsaker.kommune.no 458 79 454
Glestad, Line Svevad PP-rådgiver lgd@ringsaker.kommune.no 459 79 883
Groseth, Astrid PP-rådgiver Læringsmiljøteamet (vikar) ago@ringsaker.kommune.no 459 73 898
Jørstad, Marit Hatlen PP-rådgiver mhj@ringsaker.kommune.no 459 79 884
Haugholt, Kristin Psykolog Familiens hus kau@ringsaker.kommune.no 459 70 641
Hermansen, Torunn B. K. PP-rådgiver tbh@ringsaker.kommune.no 458 79 453
Jorde, Elisabeth Førskolelærer Familiens hus elj@ringsaker.kommune.no 474 75 658
Kolltveit, Ida PP-rådgiver ikol@ringsaker.kommune.no 458 79 452
Olderbakk, Liv PP-rådgiver Læringsmiljøteamet liol@ringsaker.kommune.no 902 96 344
Røhnebæk, Kjersti Brekke PP-rådgiver kjb@ringsaker.kommune.no 459 79 882
Solbjørg, Marion PP-rådgiver Læringsmiljøteamet solm@ringsaker.kommune.no 903 62 114
Solheim, Heidi Blomsnes PP-rådgiver hbs@ringsaker.kommune.no 458 79 448
Sørensen, Jane Opdahl Førskolelærer Familiens hus jos@ringsaker.kommune.no 489 97 672
Sållman, Jan-Ivar PP-rådgiver jll@ringsaker.kommune.no 459 70 407
Øien, Line Førskolelærer Familiens hus loi@ringsaker.kommune.no 474 58 843