NAVN TITTEL E-POSTADRESSE TELEFON
Aspeland, Astrid PP-rådgiver asp@ringsaker.kommune.no 459 73 850
Berg, Kari Ingeborg Førskolelærer Familiens hus kib@ringsaker.kommune.no 459 79 885
Brenden, Jan Magne Assisterende leder/PP-rådgiver jmb@ringsaker.kommune.no 901 90 478
Corneliussen, P. Christina PP-rådgiver petra.christina.corneliussen@ringsaker.kommune.no 458 79 450
Ekholdt, Heidi Konsulent (merkantil) heek@ringsaker.kommune.no 404 02 550
Finborud, Kari Stabell PP-rådgiver karibell@ringsaker.kommune.no 459 79 884
Glestad, Line Svevad Leder lgd@ringsaker.kommune.no 901 99 317
Groseth, Astrid PP-rådgiver Læringsmiljøteamet (permisjon) ago@ringsaker.kommune.no 476 90 912
Harviken, Ida PP-rådgiver Læringsmiljøteamet ida.harviken@ringsaker.kommune.no 459 79 883
Haugholt, Kristin Psykolog Familiens hus kau@ringsaker.kommune.no 459 70 641
Heggelund, Stig PP-rådgiver Læringsmiljøteamet stig.heggelund@ringsaker.kommune.no 458 79 451
Hermansen, Torunn B. K. PP-rådgiver tbh@ringsaker.kommune.no 458 79 453
Haave, Julia PP-rådgiver juh@ringsaker.kommune.no 903 62 114
Jorde, Elisabeth Førskolelærer Familiens hus elj@ringsaker.kommune.no 474 75 658
Kolltveit, Ida PP-rådgiver ikol@ringsaker.kommune.no 458 79 452
Olderbakk, Liv PP-rådgiver Læringsmiljøteamet liol@ringsaker.kommune.no 902 96 344
Rolstad, Kine PP-rådgiver kine.rolstad@ringsaker.kommune.no 458 79 454
Røhnebæk, Kjersti Brekke PP-rådgiver kjb@ringsaker.kommune.no 459 79 882
Trøftmoen, Hilde M. PP-rådgiver hilde.martinsen.troftmoen@ringsaker.kommune.no 458 79 448
Sørensen, Jane Opdahl Førskolelærer Familiens hus jos@ringsaker.kommune.no 489 97 672
Vasaasen, Anne Mari PP-rådgiver (permisjon) annmava@ringsaker.kommune.no 459 70 407