Administrasjon

Fredrik S. Dahl
Skoleleder
fsd@ringsaker.kommune.no

 

Thorleif Robertson
Assisterende skoleleder
roth@ringsaker.kommune.no

 

Jane Harby
Førstesekretær
jhar@ringsaker.kommune.no 

Pedagoger og barneveiledere

 

Elin Onsum

Kontaktlærer 1. og 2. trinn

elin.onsum@skole.ringsaker.kommune.no

 

Tone Anita Torgersen

Faglærer 1. og 2. trinn

tone.torgersen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Turid Remme

Kontaktlærer 3. og 4. trinn

turid.remme@skole.ringsaker.kommune.no

 

Monica Borgedal

Kontaktlærer 5. og 6. trinn

monica.borgedal@skole.ringsaker.kommune.no

 

Emil Brotangen

Kontaktlærer 7. trinn/IKT-kontakt

emil.brotangen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Mari Gjeldaker Bådshaug

Faglærer 

mari.badshaug@skole.ringsaker.kommune.no

 

Kari Gravseth (Permisjon t.o.m 31.12.20)

Faglærer

kari.gravseth@skole.ringsaker.kommune.no

 

Jill Christin Olaisen

Faglærer

jill.nicolaisen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Brita G. Olasveen

Barnveileder

brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no

SFO (Skolefritidsordning)

Christensen, Tine Marie B. 
SFO- leder
tine.brovold-christensen@skole.ringsaker.kommune.no

Olasveen, Brita
Barneveileder i skole og SFO
brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no

Bakke, Nina Stubberud
SFO
nina.bakke@skole.ringsaker.kommune.no