Kontakt

Kommunikasjon med SFO foregår primært via Transponder Meldingsbok.

For direkte samtale, ring SFO-telefonen: +47 91910224.
 

Kontaktinformasjon for personalet:

Barnveileder Brita Gundersen Olasveen, brita.olasveen@skole.ringsaker.kommune.no.

Åpningstider

Ordinære åpningstider ved SFO
Dag Morgen Ettermiddag
Mandag 07.00-08.15 14.10-16.30
Tirsdag 07.00-08.15 14.10-16.30
Onsdag 07.00-08.15 13.10-16.30
Torsdag 07.00-08.15 14.10-16.30
Fredag 07.00-08.15 12.55-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO er stengt i jul- og påskeferie, samt i hele juli måned. Skolefritidsordningstilbudet er åpent i høst- og vinterferie ved påmelding.

 

Priser

For SFO-priser se prisregulativ i høyre meny.

Samarbeid SFO-skole

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. For å unngå utrygghet, forvirring og misforståelser, gjelder skolens ordensreglement på lik linje i SFO. De ansatte i SFO, jobber også på skolen. Det gjør at vi får innsikt i hele hverdagen til ungene, og kan planlegge opplegg som harmonerer med den enkelte elevs dagsform.

SFO tilbyr leksehjelp.

Trygghet og omsorg

SFO skal være et trygt og godt sted for barna.  Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø. Vi legger vekt på at barna skal få tid til å leke, i tillegg til de planlagte aktivitetene våre.
 
For flere opplysninger om SFO viser vi til årsplanen.