Administrasjon

Camilla Skaugen Gjerlaug
Skoleleder
Tlf: 917 28 569
csg@ringsaker.kommune.no

Dag Bjørnar Mork
Fagleder
dbm@ringsaker.kommune.no

Turid Gullhav
Førstesekretær
tgu@ringsaker.kommune.no


 

 

Pedagogisk personale

Åse Varli Øverbø
Kontaktlærer 1.-2.trinn / teamleder 1.-4.trinn
laseover@skole.ringsaker.kommune.no

Ann Tove Berg Ruud 
Kontaktlærer 3.-4.trinn
lannruud@skole.ringsaker.kommune.no

Tor Erik Haugsjordet 
Kontaktlærer 5.-7. trinn / teamleder 5.-7.trinn
ltorhaug@skole.ringsaker.kommune.no

Bent Erik Bråten Røed 
Kontaktlærer 5.-7. trinn
lbenroed@skole.ringsaker.kommune.no

Ragnhild Maurud 
Faglærer/ spes.ped
lragmaur@skole.ringsaker.kommune.no

Sigfrid Lohnbakken 
Ansvarlig spes.underv.
lsiglohn@skole.ringsaker.kommune.no

Ugne Bue
Morsmålslærer litauisk
ugne.bue@skole.ringsaker.kommune.no

Barneveiledere

Rita Fauskerud 
SFO-leder/ Fagarbeider skole
lritfaus@skole.ringsaker.kommune.no

Aud Berith Larsen
Barneveileder skole og SFO
laudlars@skole.kommune.no

Thomas Simensen
Barneveileder skole og SFO
thomas.simensen@skole.ringsaker.kommune.no

Marianne Torgersen
Barneveielder SFO
marianne.sorli@skole.ringsaker.kommune.no