Administrasjon

Camilla Skaugen Gjerlaug
Skoleleder
Tlf: 917 28 569
E-post: csg@ringsaker.kommune.no

Dag Bjørnar Mork
Fagleder
E-post: dbm@ringsaker.kommune.no

Turid Gullhav
Førstesekretær
E-post: tgu@ringsaker.kommune.no


 

 

Pedagogisk personale

Åse Varli Øverbø
Kontaktlærer 1.-2.trinn / teamleder 1.-4.trinn
E-post: laseover@skole.ringsaker.kommune.no

Guro Wardeberg
Kontaktlærer 3.-4.trinn
E-post: lgurward@skole.ringsaker.kommune.no

Tor Erik Haugsjordet 
Kontaktlærer 5.-7. trinn / teamleder 5.-7.trinn
E-post: ltorhaug@skole.ringsaker.kommune.no

Bent Erik Bråten Røed 
Kontaktlærer 5.-7. trinn
E-post: lbenroed@skole.ringsaker.kommune.no

Ragnhild Maurud 
Faglærer/ spes.ped
E-post: lragmaur@skole.ringsaker.kommune.no

Siv Berg-Rolnes
Faglærer
E-post: siv.berg-rolnes@skole.ringsaker.kommune.no

Barneveiledere

Elisabeth Vangli 
SFO-leder/ Fagarbeider skole
E-post: lelivang@skole.ringsaker.kommune.no

Ingunn Dohrn
E-post: Ingunn.Kvehaugen.Dohrn@ringsaker.kommune.no