May-Britt Eriksen Norberg, rektor

E-post:
mben@ringsaker.kommune.no

Telefon:
906 95 340

Dag Bjørnar Mork, fagleder / kontaktlærer 5.-7.trinn

Turid Gullhav, førstesekretær

Lærere

Åse Varli Øverbø, kontaktlærer 1.-2.trinn / teamleder 1.-4.trinn

Ann Tove Berg Ruud, kontaktlærer 3.-4.trinn

Ragnhild Maurud, kontaktlærer 3. - 4. trinn

Thea Vestre kontaktlærer 3.-4.trinn

Tor Erik Haugsjordet, kontaktlærer 5.-7. trinn / teamleder 5.-7.trinn

Sigfrid Lohnbakken, ansvarlig spes.underv.

Bent Erik Bråten Røed, timelærer

Morsmålslærere

Barneveileder skole

Aud Berith Larsen

SFO

Rita Fauskerud, SFO-leder / fagarbeider skole

Marianne Torgersen, barneveileder

Aud Berith Larsen, barneveileder