ÅRSHJUL

ORGANISERING AV SKOLEN

Klassetrinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Skolestart alle 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
Skoleslutt 1.-4.trinn 14:15 14:15 12:00 14:15 14:15
Skoleslutt 5.-7.trinn 14:15 14:15 13:00 14:15 14:15

 

SAMARBEID HJEM-SKOLE

Årsmøtet i foreldrerådet har vedtatt:

  • 1. og 2. trinn oppfordres til å arrangere bli kjent - samling.
  • 3., 4. og 6. trinns foreldre arrangerer advents-/luciafest.
  • 5. trinns foreldre arrangerer skoleavslutning.
  • 7. trinns foreldre har egne arrangementer.

FAU og alle klassekontaktene er med på å arrangere 17. mai. Dersom det er få elever i klassen, skal klassekontaktene på årstrinnet som hører til i klassen få forsterkninger fra andre trinn. 

HELSETJENESTEN

Helsesykepleier Bente Gaden har kontortid på skolen i partallsuker, annenhver mandag kl. 08.30 - 11.30.

Bente Gaden
Helsesykepleier
Tlf: 970 04 933

Brøttum legesenter
Tlf: 62 33 26 10

Distrikstannlegen på Brøttum
Skoletannlege
Tlf: 62 36 03 37