Skolen er organisert i aldersblanda grupper. Aldersblanding blir brukt bevisst som pedagogisk virkemiddel. Våre satsingsområder er kultur for læring, innføring av ny læreplan og digitalisering. Det blir lagt til rette for felles refleksjon over praksis blant alle ansatte.

Skolen har en godt etablert elevbedrift. Én uke i året er skolen omgjort til en bedrift hvor alle elevene er delaktige. Resten av året fungerer bedriften periodevis etter bestillinger.