Skolen er organisert i aldersblanda grupper. Aldersblanding blir brukt bevisst som pedagogisk virkemiddel. Det blir lagt til rette for felles refleksjon over praksis blant alle ansatte.

Skolen har en godt etablert elevbedrift. Én uke i året er skolen omgjort til en bedrift hvor alle elevene er delaktige. Resten av året fungerer bedriften periodevis etter bestillinger.