Telefon-nummer til administrasjonen:

Sentralbord/sekretær Nancy Haraldsen:  940 16 638

skoleleder Anne Kari Thorstad:   450 28 818

ass.skoleleder Sølvi Jorde:  902 02 816

SFO-leder Hanne Kise:  416 63 824

 

Mailadresser til administrasjonen:

skoleleder, Anne Kari Thorstad:  tak@ringsaker.kommune.no 

assisterende skoleleder, Sølvi Jorde: sojo@ringsaker.kommune.no

SFO-leder, Hanne Kise:  hki@ringsaker.kommune.no 

Førstesekretær, Nancy Haraldsen: nha@ringsaker.kommune.no 

Mail til postmottaket: postneba@ringsaker.kommune.no 

 

Skolens personale per 01.09.2020 ___ lastes ned her___