Kontaktinformasjon:

SFO: 940 16 627

Nes barneskole, Tingnesveien 51, 2353 Stavsjø.

Skolen sentralbord: 940 16 638

E-post adr: postneba@ringsaker.kommune.no

E-postadr SFO (Hanne Kise):  hki@ringsaker.kommune.no   

 

Driftsform og åpningstider:

SFO kan tilby hel og delt plass, samt en dag pr. uke

Hel plass: 07.00-16.30 mandag til fredag inkludert skoletida.

Delt plass: 10 timer pr.uke i tilegg til skoletida.

En fast dag pr uke: 07.00-16.30 inkludert skoletida

Det er også mulighet for kjøp av enkelt timer utover den plassen en har.

Kjøp av time må avtales (helst)dagen før med SFO personalet. Bankgiro blir sendt ut av kommunen hver måned.