Stein Inge Wien, landbrukssjef

Telefonnummer: 969 42 076
E-post: siw@ringsaker.kommune.no

Ole Fredrik Dæhli, assisterende landbrukssjef

Telefonnummer: 969 42 071
E-post: ofd@ringsaker.kommune.no

Hanne Østby Velure, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 969 42 075
E-post: hosv@ringsaker.kommune.no

Gerd Lodden Solberg, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 969 42 081
E-post: gls@ringsaker.kommune.no

Andreas Karlsen, rådgiver

Telefonnummer: 958 45 140
E-post: kaa@ringsaker.kommune.no

Finn Sønsteby, skogbruksrådgiver

Telefonnummer: 969 42 074
E-post: fso@ringsaker.kommune.no

Øyvind Håland, jordbruksrådgiver

Telefonnummer: 969 42 072
E-post: oyha@ringsaker.kommune.no

Sigrun Sigurjonsdottir, landbruksrådgiver

Telefonnummer: 969 42 080
E-post: sisi@ringsaker.kommune.no