Landbrukskontoret er lokalisert i Landbrukssenteret på Rudshøgda. Kontoret har til sammen 13 fast ansatte, hvorav en landbruksvikar og fire personer tilknyttet fallviltordningen. Totalt 9,06 årsverk.

Åpningstider (mandag - fredag)

15. mai - 31. august  kl. 08.00 - kl. 15.00 (sommertid)

1. september - 14. mai kl. 08.00 - kl. 16.00

Lørdag og søndag stengt.