Om tjenestetilbudet til den interkommunale barnevernvakten

Barnevernvakta skal sikre at barn og unge som utsettes for omsorgssvikt, mishandling eller andre overgrep, får hjelp snarest mulig. De følger opp familier og fosterhjem som opplever akutte vanskeligheter når den ordinære barneverntjenesten har stengt.

Ved akutt behov for barneverntjenester innen ordinær kontortid, kontaktes barneverntjenesten. Utenfor kontortid kontaktes Barnevernvakta på telefon 404 04 015.

Barnevernvakta løser akutte barnevernsoppdrag, på egen hånd eller i samarbeid med politiet. Medarbeidere gir råd på telefonen og reiser ut på oppdrag eller hjemmebesøk ved behov. De fleste henvendelser løses ved samtaler eller konfliktmekling. Barnevernvakta kan i spesielle situasjoner foreta foreløpig, akutt flytting til beredskapshjem eller barneverninstitusjon.

Barnevernvakta arbeider kun akutt. Oppfølgingsarbeidet overtas av den kommunale barneverntjenesten førstkommende virkedag.

Åpningstider

Barnevernvakta er tilgjengelig utenfor barnevernstjenestens alminnelige kontortid, fra kl. 15.30 – 08.00 hverdager, og døgnåpent helg og høytidsdager.