Hva kan barneverntjenesten hjelpe med?

​Barneverntjenesten kan sette inn barneverntiltak etter henvendelse fra foreldre, barnet selv eller etter henvisning eller melding fra andre. De aller fleste barnevernstiltak krever samtykke fra dem saken gjelder. Målet er å sette inn tidlig hjelp, før alvorlige problemer utvikler seg.

Alle som er bekymret for et barns omsorgssituasjon kan kontakte barnevernet. 

Noen yrkesgrupper, som helsepersonell og offentlig ansatte, har meldeplikt om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, men ønske om hjelpetiltak, må fagpersonens taushetsplikt overholdes. Foreldrenes samtykke skal i så fall innhentes før taushetsbelagte opplysninger kan deles.

Barneverntjenesten har undersøkelsesplikt, uansett om foreldrene har samtykket eller ikke, hvis vilkårene for å starte en undersøkelse er til stede.

Ta gjerne kontakt per telefon for veiledning før melding sendes. Hvordan innholdet i meldingen formuleres og foreldrene informeres er viktig for å sikre familiens motivasjon for samarbeid og å ta imot hjelp fra hjelpeapparatet. 

Melder skal ikke på egen hånd informere foreldrene om meldingen om det er bekymring for at barnet utsettes for straffbare forhold. Ytterligere informasjon finnes i lenken nedenfor.

Slik melder du fra til barneverntjenesten på en digitalt sikker måte

 • For privatpersoner: Gå til digitalt skjema for melding til barneverntjenesten 
   
 • For offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt: Gå til digitalt skjema for melding Foreldre som søker hjelp kan benytte samme skjema.
   
 • Barneverntjenesten vil motta meldingen samme dag på virkedag. 
   
 • Du kan også henvende deg per telefon til barnevernets ekspedisjon på tlf nr: 47 47 27 87 i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30, for muntlige meldinger eller veiledning. Spør etter mottaksteam, som er tilgjengelige på telefon og for eventuelt oppmøte hver dag.
   
 • For henvendelser utenfor alminnelig kontortid, kontakt Ringsaker interkommunale barnevernvakt på tlf nr: 40 40 40 15 i tidsrommet 15.30 – 08.00 på hverdager, og hele døgnet på helg og helligdager.
   
 • Det anbefales at den som vil melde fra om bekymring for et barn oppgir navnet sitt. Hvis du likevel vil være anonym, kan du ikke melde digitalt. Da kan du sende melding per brev.