• Er du et barn eller en ungdom som trenger hjelp med en vanskelig hjemmesituasjon? 
  • Synes du det er vanskelig å være forelder? 
  • Er du bekymret for hvordan et barn eller en ungdom har det i hjemmet?

Alle som er bekymret for et barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntjenesten. 

Offentlige myndigheter og helsepersonell har meldeplikt om alvorlig omsorgssvikt. Hvis det ikke er bekymring for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, men bare ønske om hjelpetiltak, må foreldrenes samtykke innhentes.

Alle som er i tvil om hvordan de skal gå fram med sin bekymring, kan kontakte barneverntjenesten for råd og en anonymisert drøfting. Kort rådgivning kan gis på telefon. Du kan også be om konsultasjon på en anonymisert sak i et møte med en av våre barnevernkonsulenter. Barneverntjenesten har undersøkelsesplikt når noen melder fra om at et barn kan ha behov for tiltak etter barnevernloven.