Bli med i bibliotekets lesesirkel! Til neste møte leser vi : Tsitsi Dangarembga: "Nervøse tilstander".
Spør på biblioteket og vi skaffer boka.
Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal 
Klokka: 18.00