Bondens nettverk er et prosjekt satt i gang av landbrukskontoret. Prosjektgruppa. Prosjektgruppa har bestått av faglag, veterinær, psykisk helse i kommunen og landbrukskontoret som har ledet prosjektet.

Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisser, sykdom, stress og vanskelig økonomi. En livssituasjon som oppleves som vanskelig kan gi negative tanker. Det er heldigvis blitt mer vanlig å kunne snakke om de som oppleves som vanskelig, men som ikke synes utenpå. Og alle kan ha en vanskelig dag på jobben.

Plakat og magnet er sendt ut til alle som søker produksjonstilskudd i Ringsaker. Alle skal vite at det finnes noen å kontakte hvis det røyner på.

De som har sagt ja til å stå med sine telefonnummer på plakaten har absolutt taushetsplikt overfor tredje person. Det er bare den som ringer på vegne av seg selv eller andre, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre instanser.