Vi feiret grunnloven med et lørdagsseminar.

Morten Nordhagen Ottosen holdt foredrag om skandinavisme som ideologi og bevegelse fra slutten av 1700-talet fram til 1864.

Roger Andreassen snakket om  ”Ringsakers kårne menn til Eidsvoll. Lokaldemokrati før nasjonalt folkestyre”
Anna Sundstrøm Otervik og Roger Andreassen levendegjorde Bjerregaard, Bellman og Grundtvig.

”Broderfolk” er støttet av Fritt Ord og ble arrangert i samarbeid med Klaape Kulturformidling