Arne og Knut Kvalheim fra Grorud var blant verdens beste løpere i 1960- og 1970-åra, og studerte også i USA. De var to viljsterke typer og husker enormt mye fra den tida da friidrett var en folkesport i Norge. Oppveksten og livet deres er også en historie om Norge i etterkrigstida, før oljen gjorde oss veldig rike som nasjon. 

Thor Gotaas har skrevet boka "Brødrene Kvalheim - to løperliv". På biblioteket snakker de om oppveksten og løperlivet. En epoke i norsk friidrett da de beste var amatører og jobbet eller studerte fullt ved siden av. 

Arne Kvalheim, er født i 1945, Knut Kvalheim, er født i 1950. Begge bor i Oslo. 
Thor Gotaas er brumunddøl, folklorist, folkeminnegransker og en svært god foredragsholder.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Torsdag 2. september klokka 19:00