«Å finne fram til informasjonen, og ikke minst å vurdere både innholdet og hvem som står bak en nettside, er en viktig del av lesingen på nett. Men langt fra alle behersker dette»  sier Tove S. Frønes ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun snakker om lesing, kildevurdering og dybdelæring. Etter fordraget blir det gruppearbeid og erfaringsdeling.

Foredraget er knyttet til "Prosjekt lesestimulering" i Ringsaker. Kommunen er tildelt 1,2 millioner kroner til lesestimulerende tiltak for barn og unge. Pengene skal gå til å øke leselysten gjennom å bedre kvaliteten på skolebibliotekene. Det skal gjøres ved at skolebibliotekarene lærer mer om pedagogisk bruk av biblioteket og om lesestimuleringsarbeid.

Tove Stjern Frønes er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet faglig med elevers leseforståelse i mange år, ved å utarbeide prøver som måler elevers leseferdigheter i både nasjonale prøver og PISA-undersøkelsen. I sin doktoravhandling fra 2017 skrev Frønes om å lese på nettet, og om hvilke strategier ungdommer bruker når de leser nettekster.

Foredraget er åpent for alle.

Arrangeres i løpet av Forskningsdagene i arrangementsrekken «Hva er et godt miljø?»

Sted: Prøysenhuset
Tid: Torsdag 26. september klokka 12:00 til 15:00