Gå til forsiden av sirkula.no og se et stykke ned på siden for  å finne feltet der du taster inn din adresse.