Dette ble vedtatt i kommunestyremøtet

1. Gebyrregulativet for søppelrenovasjon endres slik at innledende fellestekst gis følgende endring/tilførsel: «Avfallsbeholder skal plasseres med maksimum 3 meters gangavstand fra kjørbar veg. Hver husholdningsabonnent må minimum betale for 80 liters beholder privat».

2. Endringene i gebyrregulativet gjøres gjeldende fra 1.1.2020.
 
3. Det innføres en overgangsordning fram til 30.6.2020.
 
4. Prisen for serviceabonnement endres fra 53,39,- pr. meter til 47,- pr. meter fra 1.1.2020
 

Konsekvenser av endringen

Sirkula vil nå sammen med Ringsaker kommune drøfte hvordan vedtaket praktisk skal gjennomføres. Det må sees nærmere på blant annet plasseringer av beholdere, eventuelle fellesløsninger, eventuelle endringer i tømmedag og hvordan endringer innføres. De som blir berørt av endringer vil få mer informasjon om dette fra Sirkula. 

Når trer endringene i kraft?

Den nye ordningen skal være på plass sommeren 2020. De som blir berørt vil få informasjon i god tid før eventuelle endringer skjer hos dem. 

Spørsmål?

Har du spørsmål angående avfallshåndteringen, kontakt Sirkula. 

Telefon 62 54 37 00