Bom og tilgang til returpunkt på Sjusjøen

Hver hytteier har fått utdelt to brikker. Brikkene er registrert på hytteierne personlig, og skal ved kjøp og salg av hytte, følge hytteeier.

Bombrikkene ble sendt hytteierne på Sjusjøen (Ringsaker kommune) i 2014. Den ble sendt til hytteiernes hjemmeadresse.

Har brikken blitt borte, ta kontakt med oss på tlf 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.

Det koster 200,- for å få ny brikke, som dekker kostnad for brikken, administrering og frakt.

 

Dette kan leveres på Sjusjøen

På returpunktet på Sjusjøen kan trevirke, metall, glass- og metallemballasje, elektronisk avfall, papir, papp, farlig avfall og restavfall leveres sortert fra hyttene.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående hytterenovasjon og gjenvinning? Vennligst ta kontakt med Sirkula, som har ansvar for den kommunale renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune. 

Les mer på nettsidene til Sirkula

Telefon: 62 54 37 00
Send e-post: post@sirkula.no 

Hvor ligger returpunkt på Sjusjøen

Returpunktet på Sjusjøen ligger nedenfor den sørlige innkjøringen til Rømåsen.

Se veibeskrivelse til returpunktet på Sjusjøen