Bom og tilgang til returpunkt på Sjusjøen

For at hytteeiere ikke skal betale for annet avfall enn fra dem selv, er det bom inn til returpunktet på Sjusjøen. Bommen åpnes med en brikke, som holdes mot kodeboks ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk ved utkjøring.

Hver hytteeier får utdelt to brikker. Brikkene er registrert på hytteierne personlig, og skal ved kjøp og salg av hytte, følge hytteeier.
Bombrikkene ble sendt hytteierne på Sjusjøen i 2014. Den ble sendt til hytteiernes hjemmeadresse.

Har brikken blitt borte, ta kontakt med Sikrula på tlf 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no
Det koster NOK 150 å få tilsendt ny brikke. Prisen dekker kostnad for brikken, administrering og frakt.

Dette kan leveres på Sjusjøen

På returpunktet på Sjusjøen kan trevirke, metall, glass- og metallemballasje, elektronisk avfall, papir, papp, farlig avfall og restavfall leveres sortert fra hyttene.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående hytterenovasjon og gjenvinning? Vennligst ta kontakt med Sirkula, som har ansvar for den kommunale renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune. 

Les mer på nettsidene til Sirkula

Telefon: 62 54 37 00
Send e-post: post@sirkula.no