Verden er i alvorlig ulage. Med eskalerende klimakriser og miljøutfordringer blir det stadig tydeligere at det globale økonomiske systemet, med sitt fokus på vekst, forverrer situasjonen. Vekst og stadig høyere energiforbruk er ikke forenlig med klodens bæreevne. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. 

Norge får nå tyn, blant annet fra OECD, som hevder at vi bare vil makte å kutte 20 prosent av utslipp innen 2030, i stedet for 55 prosent, som regjeringen lover. Regjeringer over hele verden prøver å bøte på de økte CO 2-utslipp som veksten medfører, med en desperat jakt etter fornybare, grønne løsninger. Men denne innsatsen har ikke involvert en kritisk vurdering av selve vekstparadigmet.
Breidlid vil rette oppmerksomheten mot det faktum at økende forbruk og energiforbruk ikke er levedyktige strategier for å redde kloden fra klimakrisen. Han vil videre drøfte mulige økonomiske alternativer til det dominerende økonomiske systemet som gradvis undergraver vår egen planet.

Anders Breidlid er professor ved OsloMet. Han arbeider mest med det globale Sør, Afrika og Latin Amerika, men også med USA. Hans hovedtemaer er bl a  menneskerettigheter, internasjonal  utdanning og utvikling og internasjonal politikk. Han har skrevet  mye om klimakrisa og global ulikhet.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Torsdag 2. november klokka 19:00