Om enhet for institusjonstjenester

Enheten har ansvar for drift av alle langtidsplasser og avlastningsplasser for voksne i Ringsaker. I tillegg har enheten ansvar for demenstilbudet i kommunen. 

Hvordan søker jeg om institusjonstjenester?

Skal du søke om institusjonsplass, bes du ta kontakt med enhet for tjenestetildeling.

Les mer om våre institusjonstjenester her