Besøkstider for våre sykehjem

Beboerne ved sykehjemmene i Ringsaker kan fritt motta besøk. 

Enhet for institusjonstjenester, som består av Brøttum sykehjem, Moelv sykehjem, Nes sykehjem (avdeling Tingnes og Helgøya) og Brumunddal sykehjem; opererer ikke med besøkstider. Dersom det til tider er behov for restriksjoner i visittider, informeres dette om på det enkelte sykehjem og/eller avdeling. 

Ved individuelle behov som bør hensyntas for enkelt beboere, kan de som ønsker det avtale tid for besøk med personalet i avdelingen.

Om enhet for institusjonstjenester

Enheten har ansvar for drift av alle langtidsplasser, observasjonsopphold og avlastningsplasser for voksne i Ringsaker. 

Hvordan søker jeg om institusjonstjenester?

Skal du søke om institusjonsplass, bes du ta kontakt med enhet for tjenestetildeling.

Les mer om våre institusjonstjenester her