Hvordan søker jeg om tjenester ved KMS?

Skal du søke om helse og omsorgstjenester ved kommunalmedisinsk senter, ta kontakt med enhet for tjenestetildeling og samordning.