Hvordan søker jeg om tjenester ved KMS?

Skal du søke om helse og omsorgstjenester ved kommunalmedisinsk senter, ta kontakt med enhet for tjenestetildeling og samordning. 
 

Besøkstider ved sengeavdelingene

Vi legger tilrette for besøk ved avdelingene og vi ønsker besøk til pasientene i disse tider: 

  • Ukedager: 13.30-14.30 og 17-19
  • Helg: 11-12, 13.30-14.30 og 17-19