Tjenestetilbudene og ytelsene for de som har behov for rehabilitering og habilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemming, kronisk sykdom eller som står i fare for å utvikle varig funksjonsnedsettelse, er samlet i kommunalmedisinsk senter (KMS).

Døgntilbud gis ved avdeling for rehabilitering/intermediær på Tømmerli. Disse plassene er rettet mot personer som har behov for tverrfaglig rehabiliteringstilbud. Avdelingen har 16 enkeltrom med eget bad på alle rom.

Avdelingen har ansatte med bred og god fagkompetanse, og samarbeider om å gi nødvendig bistand til at du som bruker kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i ditt eget liv. Det er sterkt fokus på forebygging og mestring. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid, samt på utarbidelse og oppfølging av dine målsettinger. 

I tillegg til rehabilitering i døgntilbud kan du også få tverrfaglig rehabilitering hjemme og som dagtilbud. Se også under hverdagsrehabilitering.