Målgruppe og formål med tilbudet

Tilbudet er særlig egnet for de som bor hjemme, er i en tidlig fase av sykdommen og relativt selvhjulpne fysisk. Tilbudet gis i liten gruppe (4-6 personer) og aktivitetene er tilpasset den enkelte bruker. 

Opphold på Penningrud skal gi brukeren opplevelse av mestring, en meningsfull hverdag, sosialt samvær, trivsel og trygghet. Tilbudet skal bidra til å vedlikeholde, forebygge og stimulere til bedret eller opprettholdelse av både fysisk og psykisk funksjonsnivå. 

Aktivitetstilbudet på Penningrud drives av Linda Bakke. Linda er sykepleier med lang erfaring og interesse for å jobbe med miljøbehandling ovenfor personer med demens/kognitiv svikt. Linda har to ansatte, Maren Aarskog og Aina Solvang. Det skal alltid være to ansatte til stede. 

Aktivitetene på Penningrud

Aktivitetene på Penningrud gård er på dagtid. De er kvalitetssikret, allsidige, praktiske og tilpasset brukernes ønsker og interesser. Det settes av god tid til å gjennomføre dagsprogrammets aktiviteter og måltider. Eksempler på aktiviteter:   

 • Fysisk aktivitet, ut på tur, mye frisk luft.
   
 • Tilberedning av varme og kalde måltider både innendørs og utendørs.
   
 • Baking.
   
 • Håndarbeid som strikking, hekling og søm.
   
 • Spill, musikk, sang, dans, trim i gruppe, historielesing, avislesing.
   
 • Hogst, vedarbeid, enkelt snekkerarbeid, vedlikehold av gjerder etc, maling. 
   
 • Dyrking og høsting av grønnsaker. 
   
 • Innhøsting og bearbeiding av frukt og bær.
   
 • Stell og omsorg for dyr. 

Hvordan søke plass?

Tilbudet gis etter søknad. Det er Ringsaker kommune ved enhet for tjenestetildeling og samordning som vurderer og tildeler plass på dagtilbud på Penningrud gård.  Søknadsskjema finner du på siden til enhet for tjenestetildeling og samordning.

Spørsmål og mer informasjon


Ta kontakt med enhet for tjenestetildeling på tlf. nr. 969 42 684 for nærmere informasjon om søknad og tildeling av plass. 

Ta kontakt med Linda Birgitte Bakke, daglig leder på Penningrud på tlf. nr. 909 47 878 om det er andre spørsmål om tilbudet. 

Les mer om «Inn på tunet» på Penningrud gård