Fysioterapitjenesten består av:

  • Fysioterapi, behandling og veiledning av fysioterapeut gis etter behov. Målsettingen for fysioterapibehandling og trening settes opp i samarbeid mellom pasient/bruker, fysioterapeut og eventuelle øvrige fagpersoner.
  • Informasjon og veiledning i tiltak som kan bedre funksjon og fysisk helse.
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Vurdering av behov for hjelpemidler, samt tilpasning og opplæring i bruk av disse. Dette skjer ofte i samarbeid med ergoterapeut og annet personale.
  • Avtalefysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Se oversikt øverst på siden.